Categories
News

ส่วนผสมที่ใช้ในการผสมอาหารที่ต้องให้อาหารทางสายยาง

ส่วนผสมที่ใช้ในการผสมอาหารที่ต้องให้อาหารทางสายยาง การให้อาหารทางสายยาง เป็นการให้อาหารสำหรับผู้ป่วยที่ไม่สามารถรับประทานอาหารเองได้ ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งของการรักษาทางการแพทย์โดยใช้อาหารปั่นผสมที่ออกแบบโดยนักโภชนาการที่มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบสูตรอาหารสำหรับผู้ป่วย ซึ่งผู้ป่วยในแต่ละโรคมีความแตกต่างกันเพราะผู้ป่วยมีความต้องการสารอาหารที่ไม่เหมือนกัน ยกตัวอย่างเช่น บางรายที่ป่วยเป็นโรคเบาหวาน อาจจะต้องลดปริมาณสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตและอาหารที่ให้ทางสายยางนั้น จะมีลักษณะเป็นน้ำหรือของเหลวผ่านเข้าสู่ร่างกายโดยใช้สายยางให้อาหารเพราะผู้ป่วยไม่สามารถรับประทานอาหารทางปากได้หรือมีภาวะที่กลืนลำบาก

สำหรับในการพัฒนาสูตรอาหารในปัจจุบันนี้ มีการพัฒนาส่วนผสมที่นำมาใช้ผสมในอาหาร โดยคำนึงถึงสภาพของผู้ป่วยและวิธีการให้อาหาร ทางเรามีบริการอาหารทางสายยาง สำหรับผู้ป่วยที่ต้องให้อาหารทางสายยาง โดยอาหารของเรามีการคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพ สด ใหม่ นำมาปรุงอาหาร โดยผ่านกระบวนการการฆ่าเชื้อต่าง ๆและมีความปลอดภัย เนื่องจากเราผลิตในห้องปลอดเชื้อของโรงพยาบาลและมีนักโภชนาการที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของสูตรอาหารสำหรับผู้ป่วย คอยควบคุมการผลิตทุกขั้นตอน ทำให้มั่นใจได้ว่าอาหารปั่นผสมมีมาตรฐานระดับโรงพยาบาลและยังทำให้ผู้ป่วยได้รับสารอาหารที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายด้วย

สำหรับวันนี้จะมาพูดถึงส่วนผสมที่ใช้ในการผสมอาหารสำหรับให้อาหารทางสายยาง ซึ่งเรามีนักโภชนาการคอยออกแบบสูตรอาหาร คำนวณปริมาณสารอาหารต่าง ๆที่ผู้ป่วยควรได้รับอย่างถูกต้องตามหลักทางการแพทย์ แต่สำหรับใครที่มีผู้ป่วยที่ต้องดูแลที่บ้านหรือต้องพักฟื้นอยู่ที่บ้าน อาจจะมีการปรุงอาหารปั่นผสมขึ้นมาเองเพื่อลดค่าใช้จ่าย และความสะดวก สำหรับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงส่วนผสมในอาหารปั่นผสมเพื่อเป็นแนวทางให้ญาติหรือผู้ดูแลได้ผสมอาหารอย่างถูกต้อง ตามสัดส่วนและเลือกใช้วัตถุดิบที่เหมาะสมกับผู้ป่วย เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับสารอาหารที่มีคุณประโยชน์สูงสุด

สำหรับส่วนผสม ในการผสมเข้ากับอาหารสำหรับผู้ป่วยนั้น ควรจะมีโปรตีนเป็นหลักสามารถเลือกใช้วัตถุดิบได้อย่างหลากหลาย เช่น เนื้อไก่ เนื้อปลา เนื้อหมู หรือโปรตีนจากไข่ขาว ส่วนคาร์โบไฮเดรต สามารถเลือกใช้ แป้งข้าวโพด แป้งถั่วเหลือง กล้วย ฟักทองและไขมัน สามารถเลือกใช้น้ำมันสกัดจากมะพร้าว น้ำมันดอกคำฝอย น้ำมันถั่วเหลือง น้ำมันดอกทานตะวัน หรือน้ำมันมะกอก เป็นส่วนผสมเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับสารอาหารที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย เพราะอาหารปั่นผสมเราจะเลือกใช้วัตถุดิบให้ครบตามหลัก 5 หมู่คือต้องมี เนื้อสัตว์ ผักผลไม้ มาทำให้สุกโดยวิธีการนึ่งและนำมาปั่นผสมอย่างละเอียด โดยใส่น้ำมันพืช น้ำตาลทราย จากนั้นผสมให้เข้ากันและนำมากรองเอากากออก เพื่อให้อาหารสามารถไหลผ่านสายยางให้อาหารได้อย่างดีโดยไม่ติดขัด ทั้งนี้ควรคำนึงถึง ปริมาณ สัดส่วนของพลังงานและสารอาหาร ตามสภาพของผู้ป่วยโดยในเรื่องนี้แพทย์จะเป็นผู้สั่งและมีการคำนวณ สัดส่วน โดยนักโภชนาการเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับสารอาหารที่ถูกต้อง

อย่างไรก็ตาม อาหารทางสายยาง สูตรอาหารปั่นผสม สามารถใช้สำหรับผู้ป่วยที่เป็นผู้ใหญ่เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดปัญหาการแพ้อาหารที่เกิดจากการใช้นม ส่วนผสมสำหรับวัตถุดิบนั้นสามารถปรับเปลี่ยนได้ขึ้นอยู่กับความสะดวกในการจัดหาวัตถุดิบของญาติและผู้ดูแล แต่ก็ต้องอยู่ภายใต้ของการควบคุมโดยนักโภชนาการ เพราะฉะนั้นควรปรึกษากับนักโภชนาการก่อนว่าอาหารประเภทใดที่ผู้ป่วยสามารถรับประทานได้ และต้องคำนึงถึงอาการแพ้อาหารของผู้ป่วย หากผู้ป่วยแพ้อาหารยิ่งต้องระมัดระวังให้มากเป็นพิเศษ นอกจากนี้การเตรียมอาหารซึ่งหลักโภชนาการ จะเป็นผู้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของส่วนผสมวิธีการเตรียมอาหาร ที่ถูกต้องแต่ในกรณีที่ผู้ป่วยอาจใช้อาหารสูตรน้ำนมหรือสูตรปั่นผสมนั้น วิตามินและเกลือแร่ที่ได้จากวัตถุดิบ อาจไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายผู้ป่วย จะต้องมีการเติมลงไปซึ่งแพทย์จะเป็นผู้พิจารณาว่าควรใช้ในสัดส่วนใด

อย่างไรก็ตาม เราอยากให้ผู้ป่วยทุกคนได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์ มีคุณภาพ มีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ เพื่อให้ผู้ป่วยได้กลับมามีชีวิตที่เป็นปกติและหายจากอาการป่วย เราคัดสรรวัตถุดิบและใส่ใจในเรื่องของความสะอาด เพื่อให้อาหารไปสู่ผู้ป่วยอย่างมีคุณภาพ