Categories
News

การให้ อาหารสายยาง ทางจมูกกับทางหน้าท้องต่างกันอย่างไร

การให้ อาหารสายยาง ทางจมูกกับทางหน้าท้องต่างกันอย่างไร การให้อาหารทางสายยาง คือ การให้อาหารลงไปยังกระเพาะอาหารโดยไม่ผ่านการกลืน อาหารที่ให้มักจะเป็นอาหารปั่นผสม อาหารสุขภาพ ที่สามารถผ่านกระบวนการย่อยได้ง่าย และมีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน คือครบ 5 หมู่นั่นเอง การให้อาหารในแต่ละวันจะต้องคำนวนให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายและปริมาณอาหารในแต่ละวัน ซึ่งการให้อาหารทางสายยางจึงเป็นเป็นอย่างมากในผู้ป่วยไม่สามารถรับประทานอาหารเองได้

Categories
News

บริการด้านอาหาร: อาหารบำรุงสายตา ชะลอจอประสาทตาเสื่อม

บริการด้านอาหาร: อาหารบำรุงสายตา ชะลอจอประสาทตาเสื่อม ในเรื่องของการรับประทานอาหาร ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องใช้ในการดำเนินชีวิต เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีต่อร่างกาย ยิ่งในยุคปัจจุบัน กระแสของการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ อาหารคลีน กำลังได้รับความสนใจอย่างมาก เพราะถือว่าเป็นผลดีต่อร่างกาย แต่ในขณะเดียวกัน

Categories
News

บริหารจัดการอาคาร: เปิดเครื่องปรับอากาศเย็นแบบไหนให้ประหยัดค่าไฟ

บริหารจัดการอาคาร: เปิดเครื่องปรับอากาศเย็นแบบไหนให้ประหยัดค่าไฟ หน้าร้อนมาเยือน เตือนใจทุกครั้งว่าค่าไฟฟ้าจะต้องแพง แพง และแพง แต่จะให้ประหยัดให้ทนร้อนเปิดพัดลมก็เอาไม่อยู่ ไม่เปิดแอร์ก็ทนไม่ไหว แล้วจะเป็นไปได้หรือไม่ที่เราจะเปิดแอร์แล้วประหยัดค่าไฟได้ มีเทคนิคใช้เครื่องปรับอากาศให้ประหยัดค่าไฟฟ้ามาแนะนำให้อากาศก็เย็น เงินในกระเป๋าก็เย็นอยู่ครบมาบอกเล่ากันครับ

Categories
News

บริการด้านอาหาร: เลือกอาหารผู้สูงอายุอย่างไร เพื่อสุขภาพที่ดีของคนสูงวัย

บริการด้านอาหาร: เลือกอาหารผู้สูงอายุอย่างไร เพื่อสุขภาพที่ดีของคนสูงวัย แต่ละวัยย่อมต้องการสารอาหารที่แตกต่างกันและเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของร่างกายไปตามอายุ โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นวัยที่ร่างกายเจริญเติบโตสูงสุดและเกิดความเสื่อมได้มากกว่าวัยอื่น การเลือกอาหารผู้สูงอายุอย่างถูกวิธีเหมาะสมจะช่วยให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนและชะลอให้ร่างกายไม่ทรุดโทรมก่อนเวลาอันควร