Categories
News

อาหารเพื่อสุขภาพ กินอย่างไร ให้ห่างไกลโควิด!

อาหารเพื่อสุขภาพ กินอย่างไร ให้ห่างไกลโควิด! สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสของเรา ยังอยู่ในช่วงที่น่าเป็นห่วง ซึ่งหลายคนที่ต้องออกไปทำงานอาจจะต้องระมัดระวังตัวเองมากขึ้น ยิ่งบ้านไหนมีเด็กหรือมีผู้สูงอายุ ยิ่งต้องระวัง เพราะการป้องกันเชื้อโรคตัวนี้ ยังไม่มีการรักษาที่แน่นอน เพราะเป็นโรคที่อุบัติใหม่

Categories
News

ส่วนผสมที่ใช้ในการผสมอาหารที่ต้องให้อาหารทางสายยาง

ส่วนผสมที่ใช้ในการผสมอาหารที่ต้องให้อาหารทางสายยาง การให้อาหารทางสายยาง เป็นการให้อาหารสำหรับผู้ป่วยที่ไม่สามารถรับประทานอาหารเองได้ ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งของการรักษาทางการแพทย์โดยใช้อาหารปั่นผสมที่ออกแบบโดยนักโภชนาการที่มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบสูตรอาหารสำหรับผู้ป่วย ซึ่งผู้ป่วยในแต่ละโรคมีความแตกต่างกันเพราะผู้ป่วยมีความต้องการสารอาหารที่ไม่เหมือนกัน ยกตัวอย่างเช่น บางรายที่ป่วยเป็นโรคเบาหวาน อาจจะต้องลดปริมาณสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตและอาหารที่ให้ทางสายยางนั้น จะมีลักษณะเป็นน้ำหรือของเหลวผ่านเข้าสู่ร่างกายโดยใช้สายยางให้อาหารเพราะผู้ป่วยไม่สามารถรับประทานอาหารทางปากได้หรือมีภาวะที่กลืนลำบาก

Categories
News

อาหารผู้ป่วย บำบัดไอเรื้อรัง

อาหารผู้ป่วย บำบัดไอเรื้อรัง ในช่วงที่ภาวะอากาศเต็มไปด้วยฝุ่นจิ๋วเช่นนี้ หลายคนคงมีอาการไอบ้างแหละ ทั้งนี้เนื่องจากการไอเป็นกลไกการกำจัดสิ่งแปลกปลอมออกจากทางเดินหายใจอย่างหนึ่ง ซึ่งสิ่งแปลกปลอมที่ว่านี้เหมารวมไปถึงเชื้อโรคและเสมหะต่าง ๆ ด้วยนะคะ หลังสิ่งแปลกปลอมถูกกำจัดออกไปหมด อาการไอก็จะหายไป